Å våkne

Livet handler om det det vil handle om. For noen handler livet om å våkne. Å våkne til hva da? Slik det hele henger sammen. Og hvordan henger det egentlig sammen? Det er bedre å finne ut av det selv enn å vite for mye om det, for for å finne ut av det må vi gå gjennom en lignende prosess som alle dem som forsøker å fortelle oss hva det innebærer – å bli en Buddha, eller bli forent med Gud, eller å erkjenne ens virkelige selv, eller hva enn de ulike tradisjonene forsøker å beskrive det som – allerede har gjort. Vi må alle gå vår helt personlige vei og undersøke virkeligheten vår i fullstendig åpenhet og ærlighet. På min egen vei, er det tre dimensjoner i oss selv som har vært sentrale å kultivere eller utforske som er verdt å dele.

Selvinnsikt eller selv-utvikling er dimensjonen med å se fullstendig ærlig på seg selv som menneske. Som alltid er oppriktighet det aller viktigste. Hvor villig er jeg til å se på meg selv og mine egne menneskelige holdninger, handlinger og ord uten filter, uten å gjemme meg fra mine verste sider, uten å forsøke å fremstå som bedre enn jeg er? Kan jeg ta fullstendig ansvar for alt jeg sier og gjør og stå for det? Kan jeg uttrykke hva jeg har behov for heller enn hva jeg synes er galt med andre? Hvor ærlig klarer jeg å være overfor andre mennesker? Dette er en prosess med å bli mindre og mindre hykler. Jo mer jeg ser det feilbarlige mennesket i meg selv som alltid gjør så godt han kan (eller gjør han det?), men setter seg selv foran andre eller andre foran seg selv likevel, jo mer ser jeg at andre er helt like meg selv. Og når jeg forstår hvordan andre også sliter og gjemmer seg og tror at de er så mye bedre eller så mye mindre, da klarer jeg ikke å hate dem lenger. Og handlingene mine begynner å skinne fra dyp innsikt, forståelse og empati.

Hengivelse til noe som er større, enten det får merkelappen Gud, et høyere selv, Universet, Livet eller våkenhet, underminerer egoet. Undermineringen av troen på at jeg er dette lille mennesket som må kjempe for tilværelsen med og mot andre små mennesker, skjer på mange ulike måter. Men når vi har en eller annen form for tillit til at ting skjer som de skal, at noe holder oss i kjærlighet uansett hvem vi er og hva vi gjør, at det er en større mening eller Én som gjemmer seg i selve kjernen av vår eksistens, kan vi begynne å overlate kontrollen til livet heller enn å være i kamp med omgivelsene våre som sjelden er som vi vil at de skal være. Når vi slipper behovet for kontroll, for avhengigheten til at alt må være ”mitt,” kan noe større begynne å bevege seg i vår kjerne.

Overgivelse, eller surrender som det kalles på engelsk, er nettopp den holdningen som kan møte enhver situasjon som det eneste mulige utfallet. Dette er ikke noe personen gjør (for det hører hjemme under selv-utvikling), men resultatet av det ønsket innvendig som lengter etter å være fri fra kvelertaket som troen på at jeg er en separat individ har på meg. Overgivelse er noe som skjer i det man gir opp kampen som kan oppstå med ethvert øyeblikk som serverer noe skremmende eller noe attråverdig. Jeg overgir meg til det som skjer, til min egen ufullkommenhet som menneske og til dette større som er totalen av alt som lever og alt som dør. Jeg vet ikke noe annet enn denne opplevelsen jeg har akkurat nå, med den tanken som passerer gjennom sinnet mitt akkurat nå, med de følelsene som blåser gjennom meg i denne situasjonen, med de sanseinntrykkene som overvelder meg, med kroppen som kjenner vellyst eller smerte… Det eneste jeg kjenner er dette feltet av opplevelse, totalen av alt som blir erkjent akkurat nå. Mer vet jeg ikke, og det kan jeg alltid overgi meg til uten betingelser.Your body is a divine stream,
as is your spirit.

When your two great rivers merge,
one voice is found
and the earth applauds
in excitement.

Shrines are erected to those songs
the hand and heart have sung
as they served
the world

with a love, a love
we cherish.

(St. John of the Cross)

Forsiden Å våkne Skriveri Kursoversikt Om meg Inspirasjon
Forsiden


Sjelens reise hjem kan ene og alene foretas av hver enkelt av oss.